Blodprøver til diagnose af jernmangel

De to vigtigste målinger for at afklare om du har jernmangel er din blodprocent og størrelsen af dine jerndepoter.

Blodprocent (hæmoglobin)

Din blodprocent kan måles med et fingerprik og du kan få resultatet med det samme. Prøven viser hvor meget hæmoglobin, der er i blodet og det er relevant fordi en reduceret mængde hæmoglobin (lav blodprocent) kan give dig et eller flere symptomer. Læs mere om symptomerne her.

Måleenheden i Danmark er millimol pr. liter, forkortet mmol/L

De gængse grænseværdier for hæmoglobin (hgB) er:

 

 Normalværdi for hgB

 Voksne kvinder >18 år

 7,3 - 9,5 mmol/L

 Voksne mænd >18 år

 8,3 - 10,5 mmol/L

 Børn og unge, ml. 2-12 år

 6,5 - 8,9 mmol/L

 Børn og unge, ml. 12-18 år

 6,6 - 9,9 mmol/L

 Gravide

 7,0 - 9,1 mmol/L

 

Serum ferritin

Serum ferritin måler størrelsen af dine jerndepoter og anses for at være den mest præcise biomarkør til opgørelse af jerndepotet. Prøven er blevet indført i Danmark igennem de sidste cirka 20 år, men er endnu ikke helt indfaset; for eksempel giver det god mening at tilbyde denne blodprøve til gravide ved første lægekonsultation. Læs mere herom i afsnittet om graviditet.

Grænseværdierne for serum ferritin er:

   Serum ferritin (mikrogram(/L)
 Normale jernreserver  31-300 μg/L
 Små jernreserver  15-30 μg/L
 Jernmangel  < 15 μg/L
 Jernmangelanæmi  <12 μg/L + lav hgB

 

Andre blodprøver relateret til jern

Plasmajern

Denne prøve måler den totale plasmakoncentration af jern, målt som mikromol per liter (µmol/L). Prøven giver kun beskeden viden om en patient har jernmangel og bør altid fortolkes sammen med transferrin, se nedenfor.

Transferrin

Transferrin er et protein som transporterer jern i plasma. Transferrin bruges til, sammen med resultatet af plasmajern at udregne transferrinmætningen. Formlen for transferrinmætning e: Plasmajern/(2 x Transferrin) og udtrykkes som en brøk eller en procent.

Transferrinmætningen siger noget om transportkapaciteten for jern i plasma. Er transferrinmætningen lav, fx under 10% så er der en stor uudnyttet kapacitet i kroppen til at transportere jern.