Risikogrupper

Jernmangel er i dag den største mangelsygdom i Danmark, og er således et meget reelt problem for rigtig mange danskere. Det er ærgerligt fordi jernmangel er en tilstand, som i de fleste tilfælde nemt kan udredes og behandles – også effektivt, skånsomt og uden forstoppelse.

DTU Fødevareinstituttet udgav i 2016 en analyse om danskernes indtag af kosttilskud (vitaminer og mineraler), og her konkluderede forskerne blandt andet:

  • Blandt de 14-17 årige piger har 79% et indtag af jern fra kosten under den anbefalede daglige tilførsel
  • De 14-17 årige piger udgjorde i 2017 133.205 personer – 105.231 får altså ikke nok jern gennem kosten
  • Blandt kvinder i alderen 18-50 har 53% et indtag af jern fra kosten under den anbefalede daglige tilførsel
  • Ud af i alt 1.209.440 kvinder i den aldersgruppe får 641.003 ikke tilstrækkeligt jern gennem kosten
  • Læs hele undersøgelsen fra Fødevareinsituttet her

Man kan naturligvis undre sig over hvorfor et rigt land som Danmark slås med så basal en mangeltilstand. En undersøgelse foretaget af aminojern.dk kan måske give nogle af svarene.

Flere end 1000 tilfældigt udvalgte danskere blev i 2016 spurgt om deres viden og vaner om jernmangel. For eksempel oplyste hver tredje kvinde (36,7%), at de ikke tog et jerntilskud af frygt for forstoppelse. Læs et uddrag af undersøgelsen her [link til intern side på jernmangel.dk om brugerundersøgelsen]

God læsning!