Bloddonorer har risiko for jernmangel

Kroppen indeholder cirka 5 liter blod. Bloddonorer tappes for cirka en ½ liter blod eller 10 % af den samlede blodmængde. Mange blodbanker uddeler et jerntilskud til donorer, der efter tapningen ikke har de fornødne jerndepoter. Dette sker for at sikre at, kroppen råder over tilstrækkeligt jern til at danne nyt blod. På en blodtapning mistes mellem 215 og 302 mg jern. 

Blodbanken måler blodprocenten ved hver tapning og størrelsen af jerndepoterne cirka 1 gang om året. Det gør man for at sikre, at bloddonorerne har den fornødne blodprocent og jerndepot til fortsat at kunne donere blod.

Plasmadonorer

En ny type bloddonation vinder frem i de danske blodbanker og plasmadonation har den fordel at det kun er plasmaet som udvindes. Blodet, minus plasma, ledes tilbage i kroppen og derfor har plasmadonorer ikke en forøget risiko for at udvikle jernmangel.

En plasmatapning tager typisk 45 minuter og en almindelig blodtapning tager cirka 20 minuter.